amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
 
Magazine BEAUTIFUL HOUSES

На 17-ти Септември в деня на София, се откри Четвъртата международна конференция “Европейският град – градоустройство и архитектура, сигурност и финанси”. Официалното откриване на двудневния форум беше в Гранд хотел “София”. Участниците бяха приветствани от и.д. кмет на Столична община Минко Герджиков, д-р Петер Витерауф и д-р Клаус Фисингер от фондация “Ханс Зайдел”, както и от областния управител на София Данаил Кирилов. Гости на откриването бяха посланиците на Италия, Белгия, Франция и управляващия Посолството на Кралство Нидерландия у нас. След техните изказвания с презентацията на г-н Хуан Мануел Ревуерта, генерален директор на регионалния офис на Валенсия в Брюксел, започна и същинската програма на конферецията. Главният архитект на столицата представи насоките в развитието на градоустройството на София. Като акценти в строителната програма на Столична община той открои инфраструктурните проекти, развитието на мрежата на градския транспорт и изграждането на автомагистрала “Люлин”. В този контекст бяха споменати проектите за разширяване на метромрежата и изграждане на нови трамвайни трасета, които ще бъдат съобразени с метрото и ще дадат възможност то да се ползва от по-голям брой пътници. В момента общината подготвя процедура и за изграждане на модерен завод за трамваи. За да стане София град, привлекателен за бизнеса, решаващо значение има актуализацията на общия устройствен план, подчерта арх. Диков и допълни, че планът вече е готов и предстои приемането му. Проектите в сферата на социалните дейности са обособени в четири направления – образование, спорт, парково строителство и социално жилищно строителство. Вече има готови проекти за две училища, предвижда се изграждането на малки спортни зали, които да обслужват не само учебните заведения, но и кварталите. София е град с хилядолетна история и тя трябва да бъде достойно показана. В тази посока е разработен проектът за ларгото, където трябва да бъде представено цялостно археологическо ниво. Амбициите са в бъдеще да се експонира голяма част от Сердика. В програмата на конференцията са включени презентации на възможностите за повишаване на енергийната ефективност, инвестициите и публично-частното партньоство, управление на ВиК-системите в общините и др.
VIA Technostroi