amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
 
Списание Хубавите Къщи

Архитектурно наследство
Понеделник, 27 Септември 2010 20:01

На 2 октомври в 10.30 ч. в края на улица Димитър Хаджикоцев /кв. Лозенец, до Южния парк/БалкаНова и гражданска инциатива организират Римски съботник. Инциативата има за цел да почисти римския мавзолей (III-IV век), част от археологическия комплекс в кв. Лозенец , гр. София, проучван през 2000 г. Целта на инциативата е да събуди интереса, да увеличи познанията и желанието за полагане на грижи от страна на гражданите за богатото археологическо наследство на България. Събитието се организира на доброволни начала, с разрешението на ОП " Стара София" и не представлява ничии политически интереси, нито подкрепа от която и да е политическа партия. То е отворено за участие към всички заинтересовани граждани, чувствителни към уязвимостта на културно-историческото ни наследство. продължава>

 
Четвъртък, 29 Април 2010 10:18

Архитект Иван Васильов е един от най-изтъкнатите български архитекти на 20-ти век. Заедно с архитект Димитър Цолов те поставят основите на модерната архитектура в България, и то претворена в типичния български дух.

продължава>
 
Четвъртък, 24 Септември 2009 18:33

Църква-книжарница в Maastricht

www.merkx-girod.nl
Клиент: Boekhandels Groep Nederland
Разположение: Maastricht
Архитект: Merkx+Girod Architecten
продължава>