amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
 
Списание Хубавите Къщи

Четвъртък, 24 Септември 2009 18:33

Църква-книжарница в Maastricht

www.merkx-girod.nl
Клиент: Boekhandels Groep Nederland
Разположение: Maastricht
Архитект: Merkx+Girod Architecten

След месеци реновирне на прекрасната готическа стуктура, построена през 1294г. е отворила врати чисто новата кницарница в сърцето на Маастрихт. Невероятен пример за адаптиране на архитектурното наследство в модерна типология на сграда с функциите на книжарница.

Boekhandels Groep Nederland са искали да реализират 1200 кв.м. търговска площ с този проект, докато на разположение в църквата са били едва 750. От тук идва идеята на проектнтите да добавят и второ ниво в домениканската църква.

Но тъй като проектантите не са искали да унищжат архитектурното наследство представляваща църквата са им предложели да не разрушат красотата на вътрешните пространства и да позиционират книжарницата асиметрично спрямо съществуващото положение и на две нива където позволява. Така лявата страна на църквата е останала празна, докато в отсрещната страна посетителите могат да преминат през пространството “Bookflat” на третия етаж, който предлага на посетителите да разгледат античните афрески.

VIA AMC Aspects