amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
 
Списание Хубавите Къщи

Понеделник, 27 Септември 2010 20:01

На 2 октомври в 10.30 ч. в края на улица Димитър Хаджикоцев /кв. Лозенец, до Южния парк/БалкаНова и гражданска инциатива организират Римски съботник. Инциативата има за цел да почисти римския мавзолей (III-IV век), част от археологическия комплекс в кв. Лозенец , гр. София, проучван през 2000 г. Целта на инциативата е да събуди интереса, да увеличи познанията и желанието за полагане на грижи от страна на гражданите за богатото археологическо наследство на България. Събитието се организира на доброволни начала, с разрешението на ОП " Стара София" и не представлява ничии политически интереси, нито подкрепа от която и да е политическа партия. То е отворено за участие към всички заинтересовани граждани, чувствителни към уязвимостта на културно-историческото ни наследство.

Проблемът

Проблемът се състои в това, че за една голяма част от археологическите паметници у нас вече са направени археологически разкопки, публикувани са материалите, а друга част са на съхранение в музеите т.е. инвестирани са доста средства. С една дума, специалистите са си свършили работата. Но точно когато този обект трябва да се съхрани и да има възвращаемост на тези средства, веригата се прекъсва. Няма концепция, няма стратегия, няма план за неговото стопанисване и най-вече няма повече финансова възможност за неговата подръжка. Въпросните археологически паметници са изоставени на произвола на съдбата, обрасват бързо с треви и храсталаци и може би единственото звено, което ги свързва със съвременната действителност са огромните иманярски ями. Остават също само легендите и митове сред местното население колко величествен е бил този град, вила, селище, храм или черква, но не по-ясна или точна информация от това, на което може би се дължат и вече споменатите аматьорски ями. Именно тук Балканова и гражданската инциатива виждат поле за действие : в създаването на нужната организация за почистване и поставяне в оптимални условия на археологическите паметници в страната. Разбира се, след необходимото разрешение на съответната община и под наблюдението на специалист, в случая археолог, за предпочитане този, който е работил на съответния обект. Това е само начало на една инциатива, която започва на 2 октомври от София с тенденция да се развие в цяла България ! Археологически паметници в окаяно състояние не липсват в нашата страна, остава само да се доразвие гражданското съмосъзнание на българите, които да могат да виждат малко по-надалеко от собствения си двор. И може би така ще се почувстваме повече европейци или поне малко ще опровергаем наложилото се статукво за нехайството на един народ !1