amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
 
Списание Хубавите Къщи

Сряда, 23 Септември 2009 13:27

Colliers International организира форум на тема "Градска философия"

"В Colliers International вярваме, че темата за градската философия е много важна, тъй като тя засяга всички нас в различни аспекти на ежедневието ни. Считаме, че това е многообхватна тема и за всички наши гости ще бъде интересно да се запознаят с повече гледни точки върху това как най-добре могат да си взаимодействат различните аспекти на една среда, така че хората да се чувстват най-добре", заяви Атанас Гаров, изпълнителен директор на Colliers International.

На 9-ти Септември в ботаническата градина в София - инициативата на Colliers International даде възможност на водещи представители на бизнеса, публичната администрация, културата, изкуството и медиите да се запознаят с проекта-победител за вторичен градски център на София, представен лично от световно известния арх. Доминик Перо.

Colliers International е сдружение между независими компанииза недвижими имоти със самостоятелно управление в международен мащаб, с 294 офиса в 61 страни. В световен мащаб Colliers International управлява имоти с обща площ 90 мил.кв.м и разполага с над 12 700 високо квалифицирани професионалисти.

VIA AMC Aspects