amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
 
Magazine BEAUTIFUL HOUSES


PAV - Parco di arte vivente Torino

www.parcoartevivente.it
Обща площа: 24.000 кв.м.
ЗП: 750 кв.м.
Кота корниз: 5m
Квадратура: 3.000 mc.
Етажи над земята: 1
Паркинг места: 4 автобусни места
Цена: 2.000.000,00 euro
Главен архитект: Gianluca Cosmacini


Архитект: Gianluca Cosmacini
Проектант: Alessandro Fassi - Биоклиматична архитектура и структура
Проектант: Paolo Tkalez, Sigma PRO s.s. Ingegneria
Проектант: Briamonte Studio Tecnico - Ел. инсталации
Проектант: Mario Vaccarone, Gladys Narvaez , GOLDER Ass.s.r.l.
Проектант: Gianluca Cosmacini
Проектант: Massimo Venegoni, Studio DEDALO - Allestimento Bioma
Сътрудници: Silva Raule: Assistente al coordinamento - Germana Chiusano e Silva Furlan: Allestimenti interni BIOMA - Tea Taramino e Orietta Brombin: Didattica e Formazione - Riccardo Colella: Impianti e tecnologie informatiche di BIOMA.
Графика:
Annachiara Solerio - Virtualgraphic , Torino
Строителство
Главен изпълнител: GEFIM costruzioni SpA. Torino
Изпълнител: A. I. Studio - Arch. Vaschetti, Ing. Boffo
Мисията на PAV е да създаде нова институция за съвременно изкуство, която е гъвкава, фукнционална и може да обслужва широката публика извън стандартните услуги, предлагани от артистичните институции. Тази функция се е в контекста на политико-административни инициативи за повишаване на културната активност на територията на метропола и разгръщането на т.нар. културен туризъм в национален и интернационален аспект. Елементите, на които се базира проектът са: изкуството, екологията, биологията и активното участие на посетителите с артистични експерименти. Характеристиката на проекта от архитектурна гледна точка се състои в критериите за променливост, трансформиране, адаптивност и гъвкавост.

Местонахождение


Интервенцията е извършена в бивша индустриална зона. Площта оставена за парк е 23 000 кв.м., от които 750кв.м. са посветени на изложбени пространства, където ще бъдат поместени и сервизните помещения, образователни аули и инсталацията BIOMA на Piero Gilardi. Зоната се допира до новото седалище на AMIAT, а паркът граничи с Torino Lingotto - първата фабрика на Фиат и Олимпийската улица, която свързва построеното за Олимпийските игри - селище за спортисти с града.

Хибрид между архитектура и природа и биоклиматични Аспекти


Сградата е възприета като полу-подземна с квадратна планировка и вътрешен двор. Входът е ориентиран на юг, за да се използва пасивно слънчевата енергия. Страните на юго-изток и юго-запад не са озеленени и ще използват активни слънчеви колектори. На другите страни е използвано озеленяване, което ще засенчва двора през летния сезон. Структурата на сградата е изградена чрез тухлени носещи стени, а покривът е зелен покрив. Външната страна на сградата е изолирана от терена с един пласт от стъклена изолация, която да предпазва от влагата. Използваните материали са натурални и не съдържат елементи с петролно-химичен характер.
Лабораториите навън и вътре имат функцията да помещават групи посетители, заинтересовани от темата изкуство-природа.